Odpovídáme na Vaše nejčastější dotazy

Dotazy ohledně plateb, vyúčtování, smluv a technických údajů. Vše na jednom místě. Stačí jen kliknout a rozbalit.

Platby a vyúčtování

Změna zálohových plateb

Výše záloh je zachována dle nastavení předchozího dodavatele.

Zálohové platby, tzv. zálohy za plyn/elektřinu, odrážejí Vaši roční spotřebu, která je Vám rozúčtovaná do dvanácti měsíčních plateb. Záleží nám na tom, aby nastavení Vašich záloh bylo optimální. Z toho důvodu se nemusíte obávat vysokého nedoplatku. Změna je bez jakéhokoliv poplatku.

Jak mohu změnit výši záloh?
1. Vyplněním ONLINE formuláře níže.
2. Telefonicky na naší infolince 840 770 770 nebo na emailu info@cr-energetika.cz.

V žádosti o změně výše zálohových plateb uveďte následující informace.

Změna platební metody

Jak budete platit zálohové platby je pouze na Vás. Platební metodu si můžete změnit přes ONLINE formulář níže.

Zde jsou možnosti, ze kterých si můžete vybrat:

 Úhrada záloh přes SIPO
SIPO umožňuje sdružit všechny pravidelné platby např. elektřinu, plyn, vodu, nájemné, telefon, pojistné, předplatné novin atd. do jedné jediné platby. O jeho zřízení můžete požádat na České poště. Změnu plateb je třeba nahlásit nám, na České poště již nic řešit nemusíte, změnu za vás vyřídíme od nejbližšího možného měsíce.

 Úhrada záloh přímým inkasem
Přímé inkaso je komfortní bezhotovostní platební způsob, který Vám šetří čas i peníze. Sami zajistíme, aby platba proběhla včas. Díky tomu se Vám nemůže stát, že byste se s úhradou zpozdili. Jedině v případě, že na Vašem účtu není momentálně dostatečný zůstatek, není možné platbu inkasovat. Abyste mohli platit přímým inkasem, je potřeba povolit ve Vaší bance inkaso ve prospěch našeho bankovního účtu (například přes internetové bankovnictví).

 Úhrada záloh převodním příkazem
Bankovní převod je standardní bezhotovostní platební způsob, který aktivně zadáváte Vy. To znamená, že pro každou platbu musíte zadat jednorázový příkaz pomocí internetového bankovnictví. Je také na Vás hlídat a dodržet předepsané datum splatnosti. Pro platbu záloh lze použít i trvalý příkaz k úhradě.

 Úhrada poštovní poukázkou
Pokud si přejete platit složenkou, vyplňte a podejte na jakékoliv pobočce České pošty poštovní poukázku typu A. Při platbě poštovní poukázkou je nezbytné vyplnit veškeré platební údaje z rozpisu záloh.

Odložení zálohové platby

V důsledku epidemie Koronaviru se někteří zákazníci dostali do těžkostí s placením, a proto jim byl umožněn odklad plateb záloh. V případě, že nastane situace, kdy nebudete mít na úhradu zálohy, tak je nutné, abyste nás o vzniklé situaci informovali. Po individuálním posouzení Vám rádi vyjdeme vstříc s odložením platby. Záleží nám na tom, abyste se nedostali do špatné finanční situace a poté měli k úhradě velký nedoplatek, proto si odložení platby vždy dostatečně rozmyslete.

Jaké informace od Vás potřebujeme? Vyplňte ONLINE FORMULÁŘ níže.

Cenový rozbor

Zásadní dělení celkové ceny dodávky plynu a elektřiny je členění na část regulovanou ERÚ a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem/elektřinou, dodávající plyn/elektřinu do konkrétního odběrného místa.

Více než polovinu ceny tvoří zmíněná regulovaná složka, která je složena z různých poplatků spojených s dodáním elektřiny z elektrárny až k vám do domu.

Elektřina

 Regulované ceny 
Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou tvořeny:
cenou za příkon, cenou za distribuované množství elektřiny, cenou za systémové služby, cenou za činnosti Operátora trhu, složkou ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

 Neregulované ceny za vlastní odebranou elektřinu, tzv. „silovou elektřinu“
Tyto ceny za stanovuje dodavatel (držitel licence na obchod s elektřinou a plynem).

Pevná cena za měsíc
Cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se v některých případech dělí na NT – nízký tarif a VT-vysoký tarif.

Plyn

 Regulované ceny
Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou tvořeny:
cenou za přepravu plynu, cenou za distribuci plynu, cenou za služby operátora trhu.

 Neregulované ceny, které určuje dodavatel
cena za odebraný plyn (komoditu)
stálý měsíční poplatek

Níže pro příklad uvádíme rozložení plateb za ELEKTŘINU.

Smlouva

Změna údajů ve smlouvě

V případě, že se změní Váš jakýkoliv osobní údaj, ať už se jedná o příjmení, adresu, telefonní kontakt apod. nezapomeňte tuto změnu nahlásit i nám.

Pomocí ONLINE formuláře níže vyplňte požadované údaje nebo se obraťte přímo na naši infolinku 840 770 770 či email info@cr-energetika.cz

PS.: V případě, že máte k některé ze změn doklad, tak ho nezapomeňte přiložit.

Změna odběratele

Nastěhovali jste se do bytu či domu a potřebujete převést energie z původních majitelů na sebe? Nebo máte jiný důvod? V tomto případě se jedná o přepis smlouvy.

Na základě žádosti Vám zašleme veškeré dokumenty k jejich vyplnění a podpisu. Počítejte s tím, že bude nutné doložit předávací protokol a doklad o vztahu k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva) v případě úmrtí původního odběratele i úmrtní list.

Pokud původní i nový dodavatel energií BUDE STÁLE Česká Regionální Energetika a.s., délka procesu je zhruba 20 dní od doručení kompletních dokumentů do ČRE a.s..

V případě, že jste si jako nového dodavatele energií vybrali ČRE a.s. a původní dodavatel energií je jiný, délka procesu je zhruba 40-45 dní od doručení kompletních dokumentů do ČRE a.s..

Do Online Formulář níže vyplňte požadované údaje a nahrajte podklady k odběrnému místu.

Co se děje po uzavření smlouvy?

Jakmile uzavřete smlouvu, jednoduše přes telefon, máte hotovo. Nyní je veškerá práce na naší straně. Musíme oslovit Vašeho dodavatele, podat výpověď, ověřit si správné datum napojení Vaší smlouvy atd. O všech krocích Vás budeme chytře informovat, tzn. že Vám přijde SMS s odkazem, ve kterém uvidíte souhrn všech kroků, které děláme a vždy Vám upřesníme, v jaké fázi se Vaše odběrné místo nachází.

Na jak dlouho se smlouva uzavírá?

Nejčastěji klienti požadují smlouvu na 3 roky. Budete-li mít jiný požadavek, není problém délku smlouvy změnit.

Technické informace

Sazby a jističe

Sazba

Používáte tepelné čerpadlo, klimatizaci nebo vytápění? Tyto spotřebiče vám mohou navýšit spotřebu elektřiny až o několik tisíc kWh ročně a ve vyúčtování vás může čekat nedoplatek. Věděli jste, že změnou distribuční sazby můžete svoje náklady na elektřinu snížit a výrazně ušetřit? Distribučních sazeb je několik a dělí se podle způsobu využití.

V případě, že si přejte distribuční sazbu změnit, je důležité mít revizní zprávu.

D01d nebo D02d, zde je účtován pouze vysoký tarif, jsou určeny pro menší spotřebu, tedy pro standardní domy a byty.

D25d – D61d, čím vyšší číslo, tím nižší je tarif, tzn. levnější cena elektřiny. Po zbytek času platí tarif vysoký (dražší cena elektřiny). Dvoutarifní sazby jsou určeny pouze pro domácnosti, které elektřinu využívají pro vytápění a ohřev vody.

Nevíte, na jakou sazbu máte nárok? Kontaktujte nás na naší infolince 840 770 770 nebo na emailu info@cr-energetika.cz

Jistič

Odebíráte elektřinu, ale potřebujete změnit hodnotu jističe (tzv. změna rezervovaného příkonu).

Podáním této žádosti můžete řešit situace kdy např.:
Rekonstruujete byt a revizní technik vám doporučil jinou hodnotu jističe – zvýšení nebo snížení hodnoty hlavního jističe (např.: z 3×20 A na 3×25 A)
 Chcete změnu z jednofázového připojení na třífázové (např.: z 1×20 A na 3×20 A)
 Změnili jste systém vytápění a stačí vám jistič nižší hodnoty (např.: z 3×40 A na 3×16 A)

Vyplňte ONLINE formulář níže a přiložte revizní zprávu, nebo nás kontaktujte na naší infolince 840 770 770 či na emailu info@cr-energetika.cz

Nevíte, na jakou sazbu máte nárok? Kontaktujte nás na naší infolince 840 770 770 nebo na emailu info@cr-energetika.cz

Mimořádné vyúčtování

Potřebujete mimořádné vyúčtování např. v nájemním bytě, kde se mění nájemník? Jste aktuálně v procesu změny dodavatele?

Do ONLINE formuláře níže vyplňte požadované údaje. Přiložte foto elektroměru či plynoměru s uvedeným datem odečtu.

PS.: V případě mimořádného vyúčtování při změně dodavatele umožňuje platná legislativa provozovateli distribuční soustavy zjištění odečtu tzv. odhadem. Při nenahlášení samoodečtu se odběratel vystavuje riziku, že podaná reklamace bude distribuční společností zamítnuta. Doporučujeme Vám k datu účinnosti změny dodavatele nahlásit si prostřednictvím původního dodavatele odečet měřidla.

Distribuce

Kdo je distributor a za co je odpovědný ve světě energetiky?

Je odpovědný za odečty na Vašem odběrném místě a tyto údaje zasílá PDS na Operátora trhu energií (OTE), který podklady pro vyúčtování zasílá k nám na Českou Regionální Energetiku a.s. Dále je zodpovědný za výstavbu a údržbu distribuční soustavy elektrické sítě či zemního plynu.

Elektřina:

• ČEZ Distribuce: většina republiky (podle starého rozdělení krajů sem patří tyto kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský)
EG.D: oblast jižních Čech a jižní Moravy (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina bez Havlíčkobrodska, Jihomoravský kraj i s Prostějovskem, Zlínský kraj bez Vsetínska)
• PREdistribuce: Praha a město Roztoky u Prahy

Plyn:

• GasNet: západní, východní, střední a severní Čechy, severní a jižní Morava
EG.D: jižní Čechy
• PREdistribuce: Praha

Hlášení poruchy

Potřebujete nahlásit poruchu nebo například výpadek?

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie nebo poruchy spínání HDO kontaktujte poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy, který je dle energetické legislativy zodpovědný za funkčnost měřidla na vašem distribučním území.

U elektroměru Vám před nahlášení poruchy doporučíme zkontrolovat:
 hlavní jistič a případně i podružné jističe
 zkontrolovat, zda se elektroměr protáčí, i když vypnete bytové jističe, zda se protáčí pouze při VT nebo NT (u dvoutarifních sazeb), případně zda není oproti obvyklému provozu elektroměr hlučnější

Kontakty na distributory elektrické energie:

• PREdistribuce, a. s. 
 Linka pro hlášení poruch: 800 823 823
– Zákaznická linka: 800 550 055
– Webové stránky: www.predistribuce.cz

 ČEZ Distribuce, a. s.
– Zákaznická linka i linka pro hlášení poruch: 800 850 860
– Webové stránky: www.cezdistribuce.cz

• EG.D, a. s
– Linka pro hlášení poruch: 800 225 577
– Zákaznická linka: 800 773 322
– Webové stránky: www.eon-distribuce.cz

U plynoměru Vám před nahlášení poruchy doporučíme zkontrolovat:
• 
zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP)

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:
 poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
• veškeré úniky zemního plynu
• ohlášení závady a poruchy plynárenského zařízení (plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany),
 závadu na měřicím zařízení (plynoměru)

Kontakty na distributory zemního plynu:

• GasNet, s. r. o.
 Zákaznická linka: 800 113 355
 Webové stránky: www.gasnet.cz

 Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
– Zákaznická linka: 267 175 222
– Webové stránky: www.ppdistribuce.cz

• EG.D, a. s
– Zákaznická linka: 800 773 322
– Webové stránky: www.eon-distribuce.cz

Časté dotazy

Jak to celé funguje?

Celý proces je velmi jednoduchý. Od Vás budeme potřebovat nafotit jen faktury od Vašeho dodavatele. Tyto dokumenty následně nahrajete do systému a tím Vaše práce končí. Dál už je to všechno na nás. Náš analytický tým vyhodnotí zcela zdarma Vámi nahrané dokumenty a do 48 hodin od nás obdržíte porovnání cen Vašeho dodavatele a cen, které Vám můžeme nabídnout my. Konečný verdikt bude na Vás, sami se rozhodnete, jestli výhodnějších cen využijete. 

Pokud si chcete nechat zdarma našimi analytiky porovnat ceny energií, klikněte na tlačítko níže. Budete přesměrováni na stránku pro nahrátí dokumentů, kde se můžete podívat i na přesný návod, jak smlouvy a faktury nahrát.

Co když nemám žádné dokumenty?

Pro individuální kalkulaci, ve vztahu k Vašemu odběrnému místu, potřebujete poslední fakturaci (ideálně za dvě poslední zúčtovací období), v některých případech i smlouvu (popř. výročí smlouvy), ze které je zřejmé, do jakého data je platná.

Potřebnou dokumentaci můžete od svého stávajícího dodavatele získat třemi způsoby:

1. Pokud má Váš stávající dodavatele elektronickou kancelář, stačí se do ní přihlásit a potřebné podklady si stáhnout ve formátu PDF. Pokud přístup do elektronické kanceláře nemáte, zavolejte na infolinku Vašeho stávajícího dodavatele a přístup si vyžádejte.

2. Kontaktujte Vašeho stávajícího dodavatele na infolince, nebo žádost o dokumentaci zašlete emailem. Většina dodavatelů je schopna Vám potřebné dokumenty poslat do emailu obratem, nebo do několika dnů prostřednictvím pošty.

3. Poslední způsob je určen klientům, jejichž dodavatel má zákaznické centrum v blízkosti jejich bydliště. V tomto případě si potřebnou dokumentaci můžete vyžádat osobně.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na naší infolince 840 770 770, na emailu info@cr-energetika.cz nebo vyplňte online formulář. Rádi Vám pomůžeme.

Bude změna dodavatele složitá?

Celý proces je v podstatě velmi jednoduchý. Vy jako klient se o nic starat nemusíte. Na základě plné moci, kterou podepisujete se smlouvou, za Vás Česká Regionální Energetika a.s. vše vyřeší. Před termínem připojení Vám přijde dopis, ve kterém bude nový rozpis záloh, a po připojení obdržíte další dopis, jehož prostřednictvím Vás přivítáme mezi naše klienty a potvrdíme Vám, že připojení proběhlo bez problémů. Jakýkoliv Váš dotaz můžete řešit s operátorkami na naší infolince, vždy Vám vyjdou maximálně vstříc.

Hrozí mi pokuta od dodavatele?

Žádnou smluvní pokutu/sankci platit nebudete. Vaše odběrné místo bude pod Českou Regionální Energetiku a.s. připojeno až po řádném ukončení smlouvy s Vaším stávajícím dodavatelem. V takovém případě Vám žádná pokuta nehrozí. Toto je jedna z našich hlavních priorit, na kterou je kladen velký důraz.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Počátek dodávky plynu nebo elektřiny od společnosti Česká Regionální Energetika a.s. je přímo závislý na datu ukončení Vaší smlouvy s aktuálním dodavatelem. V průměru je to 6 až 8 měsíců od podpisu smlouvy.

V každém případě za Vás vše zařídíme a ohledně změn Vás budeme průběžně informovat. Před zahájením dodávek od nás poté obdržíte dopis s dalšími informacemi a předpisem záloh.

Nenašli jste, co jste hledali?

Chybí Vám nějaká důležitá otázka?
Nedává Vám něco smysl?
Chcete, abychom se k něčemu více vyjádřili?

Napište přímo vedení společnosti. Váš názor je pro nás důležitý.
Jen díky zpětné vazbě můžeme Českou Regionální Energetiku a.s. neustále zlepšovat.

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.