Pravidla používání cookies pro získávání osobních údajů

Tady se dozvíte, co jsou to cookies a jak s nimi na tomto webu pracujeme.

1. Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní obsahu uživatelům webových stránek https://www.cr-energetika.cz/ (dále jen jako „webové stránky“) využívá společnost Česká Regionální Energetika a.s., IČO: 045 49 295, se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3507 (dále jen jako „Česká Regionální Energetika a.s.“), různé síťové identifikátory, zejména cookies, trackovací pixely a pluginy, a to za účelem zajištění plynulého a efektivního používání webových stránek.

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany Česká Regionální Energetika a.s. naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách.

2. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená webová stránka zapamatuje nastavení související s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni následně vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u Vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová Vaše nastavení. Díky cookies je tak opakovaná návštěva webových stránek uživatelsky příjemnější.

3. Co jsou to trackovací pixely?

Trackovací pixely (tracking pixels, pixel tags or web beacons) jsou malé blokové kódy instalované na webové stránce, aplikaci či reklamě (či je tyto kódy vyvolávají), které mohou zjistit určité informace o zařízení či prohlížeči, jako jsou například typ zařízení, typ operačního systému, typ prohlížeče a jeho verze, navštívené stránky, čas návštěvy, odkazující stránky, IP adresa a další podobné údaje. Trackovací pixely mohou dále zjistit rovněž informace o cookies, které zajišťují jedinečnou identifikaci zařízení. Pixely představují způsob, jakým mohou třetí strany nastavit a číst soubory cookies v prohlížeči z naší domény, a sbírat tak informace o návštěvnících této domény.

(dále uvedené o cookies platí přiměřeně i pro trackovací pixely)

4. Co jsou to pluginy?

Plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Plugin obvykle využívá rozhraní aplikace zvaného API. Mnoho programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní), s možností rozšířit funkčnost nabízeného programu. Typickým příkladem pluginů jsou zásuvné moduly pro internetové prohlížeče, které umí např. blokovat reklamu, zobrazovat příchozí e-maily atd.

(dále uvedené o cookies platí přiměřeně i pro pluginy)

5. Druhy cookies

Cookies se dělí podle jejich doby použití, podle jejich nezbytnosti a dále podle toho, který subjekt je na Vaše zařízení umístí.

a) Podle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.
Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na internetových stránkách.

b) Podle nezbytnosti se cookies dělí na následující kategorie:

Nezbytné, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, jsou nezbytné k přenosu informací např. zachování obsahu nákupního košíku nebo zapamatování uživatelova udělení souhlasu s (ne)užíváním cookies.
Ostatní, které slouží zejména k usnadnění přenosu informací, měření návštěvnosti či analýze chování uživatelů webových stránek. Tyto se dále dělí na cookies marketingové, analytické a preferenční.

Marketingové – využívají se k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci. Tyto cookies sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam.
Analytické/Statistické – umožňují sledovat interakce návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a poskytovat údaje o počtu návštěvníků, délce strávené na webových stránkách atd.
Funkční/Preferenční – slouží ke zlepšení funkčnosti webových stránek, jakožto k usnadnění jejich používání, je díky nim je možné, aby si webové stránky zapamatovaly preference daného uživatele a mohly se mu přizpůsobit (nastavení jazyka, měny atp.)
Výkonnostní – umožňují pochopení a analýzu klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky.

c) Podle toho, který subjekt cookies vytváří a do Vašeho zařízení ukládá, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

Cookies první strany (first-party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené webové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.
Cookies třetích stran (third-party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené webové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

6. K čemu používáme cookies?

Česká Regionální Energetika a.s. používá cookies zejména k následujícím účelům:

• přizpůsobení nastavení webových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele;
• sledování analytických dat, nezbytných pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který Vás na našich webových stránkách zajímá. Díky cookies jsme tak schopni přizpůsobit obsah webových stránek na míru pro konkrétního uživatele. Ke sledování analytických dat ohledně návštěvnosti využíváme rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů;
• zabezpečení webových stránek. Cookies nám pomáhají ověřovat uživatele a slouží k prevenci podvodného jednání a ochraně uživatelských dat;
• reklama a další marketingová činnost. Cookies nám rovněž pomáhají k přizpůsobení reklamy dle Vašich specifických zájmů a zájmů jednotlivých uživatelů našich webových stránek, což nám umožňuje zobrazovat Vám relevantní reklamu. Na našich webových stránkách se dále mohou nacházet cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických údajů ohledně efektivity reklamy. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být ve Vašem počítači uloženy rovněž cookies třetích stran. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

7. Cookies třetích stran

Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a Česká Regionální Energetika a.s. nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo systémy pro analýzu návštěvnosti webových stránek.

Těmito partnery jsou:

• Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
• Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
• Hotjar Ltd., se sídlem Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

8. Jak upravit nastavení cookies?

V souvislosti se změnou právní úpravy nemohou webové stránky nadále používat soubory cookies bez Vašeho aktivního souhlasu, jelikož došlo ke změně z principu opt-out (Váš souhlas se předpokládal a bylo nutné jej odvolat) na princip opt-in (je potřeba, abyste svůj souhlas aktivně udělili). Uvedené se však netýká nezbytných cookies ty stále fungují na principu opt-out, souhlas s nimi tak lze odvolat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jak je již uvedeno v čl. 2 až. 4 tohoto dokumentu, souhlas či nesouhlas s používáním cookies se uděluje na dobu 6 měsíců, poté Vás webové stránky k jeho udělení/neudělení opětovně vyzvou.

Pro účely získání souhlasu s používáním cookies na webové stránky přibyl tzv. cookie banner či lišta cookies. Tato lišta je dělena do dvou vrstev. V první vrstvě je možné udělit souhlas s používáním všech druhů cookies (kliknutím na tlačítko „Povolit všechny cookies“), povolit používání pouze nezbytných druhů cookies (kliknutím na tlačítko „Odmítnout volitelné cookies“) či kliknutím na tlačítko „Vyberu si“ vstoupit do druhé vrstvy cookie banneru, kde můžete vyjádřit souhlas s používáním jednotlivých druhů cookies.

Ve druhé vrstvě cookie banneru naleznete odkaz na tato Pravidla používání cookies pro získávání osobních údajů. Níže se nachází seznam cookies používaných webovými stránkami, který je rozdělen dle druhů cookies a seznam příslušných cookies, spadající pod určitý druh cookies se rozbalí kliknutím na název daného druhu cookies. Vedle názvů druhů cookies naleznete spínač, který je ve výchozím nastavení nastaven tak, že s používáním uvedeného druhu nesouhlasíte (s výjimkou kategorie nezbytných cookies). Chcete-li webovým stránkám povolit používání určitého druhu cookies, klikněte na příslušný spínač a aktivně svůj souhlas udělte kliknutím na tlačítko „Povolit výběr“.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv během používání webových stránek změnit tak, že rozkliknete odkaz „Nastavení cookies“ nacházející se v patičce hlavní stránky webu a cookie banner tím znovu vyvoláte a budete se moci znovu rozhodnout, s používáním kterého druhu cookies vyjádříte či nevyjádříte svůj souhlas. Tento souhlas/nesouhlas bude opět platit po dobu 6 měsíců.

Tímto Vás upozorňujeme, že neudělením souhlasu s používáním určitého druhu cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality webových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které naše webové stránky poskytují. Jedná se o funkce vztahující se k určitým druhům cookies, jež jsou popsané v čl. 5 výše. Změnit udělení či neudělení souhlasu je možné v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat.

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na webových stránkách provozovatelů konkrétních internetových prohlížečů.

9. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s užíváním cookies?

V souvislosti s užíváním cookies máte zejména následující práva:

• požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
• požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
• vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
• požadovat výmaz Vašich osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy.
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Společnost jako správce osobních údajů lze kontaktovat přímo na adrese:

Česká Regionální Energetika a.s.
Labský palouk 495
530 09 Pardubice

Případně na e-mailové adrese: info@cr-energetika.cz

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.