Labský Palouk 495

530 09 Pardubice

+420 840 770 770

Zákaznická podpora

Aktuálně platíte

plyn:
elektřina:

celkem:

1200 Kč/měsíčně
1800 Kč/měsíčně

3000/měsíčně

S námi budete platit

plyn:
elektřina:

celkem:

1100 Kč/měsíčně
1600 Kč/měsíčně

2700/měsíčně

Vaše úspora

500

/měsíčně

13 200

ročně

Jaký je další postup?

Zavoláme Vám

Vy tak nemusíte jezdit do zákaznických center a vyčkávat dlouhé fronty.

Hotovo během 10 minut

Máme nejrychlejší proces přechodu na nového dodavatele v české republice.

Vše je nezávazné

Nemusíte se obávat, že Vás budeme do něčeho tlačit. Rozhodnete se sami.

Ke stažení

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Pokud chcete začít odebírat elektřinu od ČRE

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Pokud chcete začít odebírat plyn od ČRE

Předsmluvní informace pro zákazníky v postavení spotřebitele

Pokud chcete začít odebírat elektřinu nebo plyn od ČRE

Plná moc

Plná moc zmocňující ČRE ke změně dodavatele elektřiny/plynu

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu ONLINE účinné od 10.2.2020
(pro smlouvy uzavřené od 10.2.2020)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu ONLINE účinné od 1.5.2019
(pro smlouvy uzavřené od 1.5.2019)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 18.10.2018
(pro smlouvy uzavřené od 18.10.2018).

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 1.6.2018
(pro smlouvy uzavřené od 1.6.2018).

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 1.12.2016
(pro smlouvy uzavřené od 1.12.2016 do 31.5.2018).

Pravidla spotřebitelské soutěže


Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Práva spotřebitele energií a informace o uplatnění těchto práv shrnuje tzv. Kontrolní
seznam evropského spotřebitele energie vypracovaný Evropskou Komisí.

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty pro upisování – Emise 2018


Emisní podmínky dluhopisů emitenta Česká Regionální Energetika a.s. – Emise 2018


Emisní podmínky dluhopisů emitenta Česká Regionální Energetika a.s. – Emise 2017


Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.5.2019

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.6.2018

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 7.10.2016 do 31.5.2018

Odstoupení – §1829 občanský zákoník


Odstoupení – §11 odst. 5 energetický zákoník


Výpověď – §11 odst. 3 energetický zákoník


Ceníky České Regionální Energetiky

                

Aktuálně platíte

plyn:
elektřina:

celkem:

1200 Kč/měsíčně
1800 Kč/měsíčně

3000/měsíčně

S námi budete platit

plyn:
elektřina:

celkem:

1100 Kč/měsíčně
1600 Kč/měsíčně

2700/měsíčně

Vaše úspora

500

/měsíčně

13 200

ročně

Jaký je další postup?

Zavoláme Vám

Vy tak nemusíte jezdit do zákaznických center a vyčkávat dlouhé fronty.

Hotovo během 10 minut

Máme nejrychlejší proces přechodu na nového dodavatele v české republice.

Vše je nezávazné

Nemusíte se obávat, že Vás budeme do něčeho tlačit. Rozhodnete se sami.