Dokumenty ke stažení

Pokud chcete některé dokumenty více prostudovat, tady si je můžete kdykoliv stáhnout.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Pokud chcete začít odebírat elektřinu od ČRE

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Pokud chcete začít odebírat plyn od ČRE

Předsmluvní informace pro zákazníky v postavení spotřebitele

Pokud chcete začít odebírat elektřinu nebo plyn od ČRE

Plná moc

Plná moc zmocňující ČRE ke změně dodavatele elektřiny/plynu

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu ONLINE účinné od 10.2.2020
(pro smlouvy uzavřené od 10.2.2020)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu ONLINE účinné od 1.5.2019
(pro smlouvy uzavřené od 1.5.2019)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 18.10.2018
(pro smlouvy uzavřené od 18.10.2018)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 1.6.2018
(pro smlouvy uzavřené od 1.6.2018)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny nebo plynu účinné od 1.12.2016
(pro smlouvy uzavřené od 1.12.2016 do 31.5.2018).

Pravidla spotřebitelské soutěže

Přihláška do spotřebitelské soutěže

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Práva spotřebitele energií a informace o uplatnění těchto práv shrnuje tzv. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie vypracovaný Evropskou Komisí.

Oznámení o stanovení dodatečné lhůty pro upisování - emise 2018

Emisní podmínky dluhopisů eminenta Česká Regionální Energetika a.s. - emise 2018

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.4.2021

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.5.2019

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.6.2018

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 7.10.2016 do 31.5.2018

Odstoupení – §1829 občanský zákoník

Odstoupení – §11a odst.5 energetický zákoník

Výpověď – §11a odst.3 energetický zákoník

Ceníky České Regionální Energetiky

                       

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 8:30 – 19:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.