Dokumenty ke stažení

Pokud chcete některé dokumenty více prostudovat, tady si je můžete kdykoliv stáhnout.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Pokud chcete začít odebírat elektřinu od ČRE

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Pokud chcete začít odebírat plyn od ČRE

Předsmluvní informace pro zákazníky v postavení spotřebitele

Pokud chcete začít odebírat elektřinu nebo plyn od ČRE

Plná moc

Plná moc zmocňující ČRE ke změně dodavatele elektřiny/plynu

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu FUTURE 2022 platné od 1.9.2022

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu ONLINE platné od 15.7.2022

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu ONLINE platné od 27.9.2021

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu ONLINE platné od 10.2.2020

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu ONLINE platné od 1.5.2019

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu platné od 18.10.2018

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu platné od 1.6.2018

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu platné od 1.12.2016

Pravidla spotřebitelské soutěže

Přihláška do spotřebitelské soutěže

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Práva spotřebitele energií a informace o uplatnění těchto práv shrnuje tzv. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie vypracovaný Evropskou Komisí.

Emisní podmínky dluhopisů Česká Regionální Energetika 6,50/2024

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 15.7.2022

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.4.2021

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.5.2019

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 1.6.2018

Ceník poplatků

Pro smlouvy sepsané od 7.10.2016 do 31.5.2018

Odstoupení – §1829 občanský zákoník

Žádost o změnu zákazníka (přepis) - elektřina

Žádost o změnu zákazníka (přepis) - plyn

Výpověď – §11o energetického zákona

Výpověď – §11e energetického zákona

Výpověď – §11c energetického zákona

Výpověď – §11b odst. 1 energetického zákona

Výpověď – §11a odst. 4 energetického zákona

Ceníky České Regionální Energetiky

                

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.