Informace o podílu jednotlivých zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za rok 2015

Informace podle ust. § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Elektřina, kterou dodavatel Česká Regionální Energetika s.r.o., dodává svým zákazníkům, je složena z elektřiny nakoupené od výrobců a obchodníků působících na trhu s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané společností Česká Regionální Energetika s.r.o.

Uhelné elektrárny 42,31 %

Jaderné elektrárny 27,94 %

Plynové elektrárny 3,74 %

Obnovitelné zdroje energie 17,93 %

Druhotné zdroje 0,01 %

Ostatní zdroje 8,07 %

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí lze nalézt např. na webových stránkách:

Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/

Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/

Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.