Rozhodnutí o štěpení akcií

Výzva k odevzdání listinných akcií

Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 045 49 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3507 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že valná hromada Společnosti, rozhodla dne 5. srpna 2022 o tom, že:

– 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) číslo akcie 000008, se štěpí na nové akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), tj. 1 (jeden) kus dosavadní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) číslo akcie 000008, se tedy štěpí na nových 5 (pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých),

– 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) čísla akcií 000021 až 000023 a 000033, se štěpí na nové akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tj. 4 (čtyři) kusy dosavadních kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) čísla akcií 000021 až 000023 a 000033, se tedy štěpí na nových 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).

V souladu s § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), Společnost vyzývá příslušné akcionáře k odevzdání všech listinných akcií Společnosti v sídle společnosti, a to do 2 (dvou) měsíců od zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 5.8.2022 o štěpení dosavadních akcií.

Česká Regionální Energetika a.s.

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.