Úplná informovanost našich klientů je pro nás důležitá

V Pardubicích dne 15. 10. 2021

Oznámení o zvýšení neregulované platby ceny za plyn

Vážený kliente,

jsme rádi, že plyn odebíráte právě od nás. Tuto službu pro Vás budeme stabilně zajišťovat i do budoucna.

Společně však vnímáme dramatický průběh na trhu s energiemi, který je způsobený zavíráním jaderných a uhelných zdrojů bez náhrady a spoléháním se na obnovitelné zdroje, které nestačí uspokojit stoupající poptávku po energiích. Ničemu také nepřispěla nedávná reforma systému trhu s emisními povolenkami. Vše vyvrcholilo současnou celosvětovou energetickou krizí. Na dlouhodobě neudržitelnou situaci na energetických burzách proto reagují všichni dodavatelé, přičemž jediným logickým krokem pro zajištění plynulosti dodávky je úprava ceníku.

Tímto si Vás dovolujeme informovat o změnách nastavení Vašich služeb v rámci smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, která byla sjednána s naší společností pro Vaše odběrné místo EIC: , pro které měníme cenu za plyn a stálý měsíční plat. Regulovaná platba ceny za plyn Vám zůstává nezměněná.

Vaše nová cena za dodávku plynu, která je s účinností od 15. 11. 2021, je dle Vaší spotřeby (označeno) v ceníku níže.

Nová cena je pouze na přechodné období na rozdíl od konkurenčních dodavatelů, kteří cenu fixují po zbytek období odběru. Ihned, co se komoditní burza stabilizuje, budeme reagovat snížením ceny. Vaše nová cena je přesto nižší než u většiny dominantních i alternativních dodavatelů.

Nové znění shora uvedeného ceníku je součástí tohoto dopisu. V případě, že se změnou ceny za dodávku plynu nesouhlasíte, můžete je odmítnout a od své stávající smlouvy odstoupit, a to nejpozději desátý den před uvedeným datem změny ceny. V takovém případě nás o svém rozhodnutí odstoupit od stávající smlouvy informujte na adrese: Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice. K odstoupení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky plynu (podle ustanovení §11a odst. 5 energetického zákona), který je umístěný na webových stránkách cr-energetika.cz/ke-stazeni/. Pokud změnu ceny do uvedeného data neodmítnete a od stávající smlouvy neodstoupíte, budeme ji považovat za přijatou a platnou.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší zákaznické linky 840 770 770 nebo emailu info@cr-energetika.cz. Ujišťujeme Vás, že do budoucna pro Vás zajistíme stabilní dodávku plynu za výhodných podmínek. Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a věříme, že nadále zůstanete naším spokojeným zákazníkem.

S přátelským pozdravem
Česká Regionální Energetika a.s.

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.